Groeien in hoop

Bisdom Hasselt

BRIEF VOOR DE VEERTIGDAGENTIJD

Met de woorden van de profeet Joël vangt de veertig­dagentijd op Aswoensdag aan: “Nu dan – spreekt de Heer – keer terug tot Mij met heel je hart, door te vasten, te treuren en te rouwen.” (Joël 2,12) Weinigen in onze samenleving staan stil bij de eeuwenoude traditie van 40 dagen vasten. Nochtans zijn er in onze consumptiemaatschappij veel redenen om te vasten, zoals er vandaag ook vele redenen zijn om te treuren, zelfs om te rouwen. Velen treuren om het wegvallen van het vooruitgangsoptimisme, dat vooral bij de jonge generaties opvalt. Ande…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €59
tot eind 2024

Registreer je hier