Website Disclaimer en Privacy

Deze website is eigendom van NV Halewijn
Adres: Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
Telefoon: 03 210 08 11
E-mail: dienst.parochiebladen@kerknet.be
Ondernemingsnummer: BE 0405 998 646
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.
 
NV Halewijn respecteert de privacy van bezoekers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.  Door onze website te bezoeken, te gebruiken of door u te registreren, stemt de klant in met de privacy verklaring van Halewijn, zoals het hieronder uiteen wordt gezet. 
 Doelstellingen van de gegevensverwerking
NV Halewijn verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van haar klanten en gebruikers van haar diensten.  Wanneer u zich via de website of per e-mail aanmeldt voor een abonnement, voor de aankoop van een publicatie, voor het ontvangen van een nieuwsbrief of voor elke andere vraag of bemerking, dient u uitdrukkelijk gegevens mee te delen.  
Andere gegevens worden door onszelf op een geautomatiseerde manier verzameld door cookies en andere systemen die informatie verzamelen.  De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden opgenomen en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de verwerker van de persoonsgegevens, de NV Halewijn. 
Gegevens worden bij Halewijn.be niet langer bewaard dan nodig om uw bestelling of verzoek te kunnen uitvoeren of uw abonnement te beheren en periodiek te vernieuwen.
Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden of aan partners van NV Halewijn, behoudens wanneer nodig voor de uitvoering van uw bestelling en uitsluitend daarvoor.
 De gegevens die worden verwerkt
Wanneer u zich abonneert, moet u persoonsgegevens doorgeven.  Daartoe slaan we de volgende informatie op: naam en voornaam, aanspreektitel, e-mail adres, postadres en een telefoonnummer.  Deze gegevens worden verwerkt om uw abonnement te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te houden over de verwerking ervan en de periodieke vernieuwing.  We geven uw gegevens enkel aan derden wanneer dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld bezorgdiensten.  Wij eisen van de derden waarmee we samenwerken om uw bestelling uit te voeren dat zij net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als wij.  
 Recht op inzage en correctie
U heeft recht op inzage, verbetering en schrapping van uw persoonsgegevens in ons bestand.  U kunt zich kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U kan hiertoe een e-mail sturen naar dienst.parochiebladen@kerknet.be waarna gevolg zal worden gegeven aan uw verzoek. 
De verwerking van persoonsgegevens door Halewijn.be is onderworpen aan het Belgische recht en meer specifiek de Wet van 8 december 1992 (de "Privacywet") en de Algemene Verordening Persoonsgegevens EU 2016/679 van 27 april 2016.  De aankoop van onze producten en het gebruik van onze website houdt uw toestemming in met ons privacybeleid.  Ons privacybeleid kan worden aangepast. De wijzigingen worden automatisch van kracht na de publicatie ervan online op onze website. 
 Cookies
Kerkenleven.be kan gebruik maken van cookies. Bij een bezoek aan de website kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw PC, laptop, smartphone of tablet of die toegang verkrijgen tot de informatie die reeds op uw apparaten is opgeslagen. Deze bestanden bestaan uit cookies (en overige technieken). Hier kan u de gebruikte cookies raadplegen.
 Google Analytics
Kerkenleven.be kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. Daardoor kunnen wij statistieken verzamelen over het gebruik van onze website en onze diensten door abonnees en andere gebruikers. Door dit te meten kunnen wij ons aanbod blijvend verbeteren. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie, en meer bepaald het privacy beleid van Google Analytics.CIM Internet
Deze site neemt deel aan de CIM Internet Studie. Sites met het  logo verzamelen informatie over het aantal bezoekers en het aantal bezochte pagina’s met behulp van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server wordt geplaatst op uw harde schijf. Daarbij wordt geen software geïnstalleerd. Een cookie brengt op geen enkele manier schade toe aan uw apparatuur of aan de programma’s die u gebruikt.

De gegevens die verzameld worden in het kader van deze studie zijn volledig anoniem. Ze worden uitsluitend gebruikt in het kader van deze studie. Het CIM waakt erover dat bij de verwerking van de gegevens alle GDPR voorschriften worden gerespecteerd.

Op de website van het CIM vindt u meer informatie over de studie en de resultaten van de meting.

 Sociale media
Op de website kerkenleven.be zijn knoppen aangebracht om de inhoud van Halewijn.be te kunnen delen op sociale media, zoals Facebook, Twitter of Instagram. De broncode wordt door de betrokken sociale media zelf aangeleverd. Deze codes plaatsen een cookie.  Lees de privacy verklaringen van Facebook, Twitter of Instagram om te zien wat zij doen met de persoonsgegevens die zij via de cookies verwerken.
Als u niet wilt dat websites cookies op jouw apparaten opslaan, kunt u uw browserinstellingen aanpassen.  U kunt uw browser zo instellen dat hij alle cookies of alleen cookies van derde partijen weigert. U kan reeds geplaatste cookies verwijderen.  Let wel, als u geen gebruik wilt maken van cookies kunnen wij niet garanderen dat onze diensten op de website naar behoren werken.
 Bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.  Met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van de opvraging en de gegevens die de browser van een gebruiker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyse van bezoek en klikgedrag op de website waarmee wij de werking van de website en ons aanbod optimaliseren.
 Toepasselijk recht
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit het gebruik van de website zullen geregeld worden door het Belgische recht en voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.