Registratie proefnummer

Wilt u graag kennis maken met Kerk & Leven? Vraag dan nu een gratis proefnummer aan.

(bedrijf/rusthuis/residentie)
Land
Adres
Adres
Verkoopsvoorwaarden

De Klantendienst van de nv Halewijn zal de grootst mogelijke zorg in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestellingen van Kerk & Leven.  

Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan de Klantendienst heeft opgegeven. 

Bij de bestelling van een proefnummer moet u een termijn van één week in acht nemen. Elk postadres heeft recht op maximum 3 gratis proefnummers in een termijn van 12 maanden.
Het activeren van een postabonnement neemt gemiddeld 10 werkdagen in beslag.

Het vermelden van een leveringstermijn houdt vanwege de Klantendienst echter geen enkele garantie in.  Een vertraging kan aldus in geen geval aanleiding geven tot de betaling van een schadevergoeding of tot de ontbinding van de overeenkomst door de klant.

Schade en verlies van het product

De klantendienst waarborgt dat de producten in goede staat geleverd worden.  Elke beschadiging moet door de klant bij ontvangst vastgesteld worden, en uiterlijk binnen de acht (8) dagen schriftelijk worden gemeld, hetzij per post aan Dienst Abonnementen, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen, hetzij via het formulier https://www.kerkenleven.be/form/kerk-leven-niet-goed-ontvangen. Zo niet heeft de klant het geleverde in zijn geheel aanvaard en dient de Klantendienst niet meer tussen te komen in herstel.  De Klantendienst verbindt zich ertoe het beschadigd exemplaar kosteloos te vervangen door een onbeschadigd.

Herroepingsrecht

De klant heeft het recht afstand te doen van zijn aankoop zonder bestraffing en zonder opgave van reden.  Om deze vraag tot herroeping in te dienen volstaat het voor de klant om de klantendienst te contacteren via dienst.parochiebladen@kerknet.be.

De klant beschikt over een termijn van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de ontvangst van het eerste nummer van het abonnement om ze terug te sturen naar de Klantendienst tegen omwisseling van product of restitutie van het aankoopbedrag.  De klant moet hiertoe onder zijn eigen verantwoordelijkheid de producten terug sturen, onbeschadigd en vergezeld van alle begeleidende documenten naar het volgende adres: Dienst Parochiebladen, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen. 

Indien het weekblad overeenkomstig de voorwaarden, binnen de geldende termijn en onbeschadigd en voldoende gefrankeerd worden teruggestuurd, zal de Klantendienst binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van het geretourneerde product de betaling van de klant teruggeven (met uitzondering van de leveringskosten).

De terugzending van het(de) betrokken product(en) door de koper gebeurt binnen de 3 werkdagen na verzending van de E-mail van herroeping.

Halewijn betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug na ontvangst van het(de) teruggezonden product(en), voor zover het(de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert(verkeren).

De verzendingskosten voor terugzending van het(de) product(en) zijn ten laste van de koper, behalve in geval van niet-conforme levering.