Levend ten hemel, een fenomeen in diverse religieuze en culturele tradities

Dossier

Op Hemelvaartsdag viert de Kerk dat Jezus, de verrezen Heer, in het bijzijn van zijn leerlingen opsteeg ten hemel om er plaats te nemen aan de rechterhand van God. Dat ‘ten hemel varen’ was al een bekend thema in het jodendom van vóór Jezus’ tijd en in de traditionele ‘heidense’ religies. Ook in wat meer exotische religies wordt het fenomeen beschreven. Wat heeft het te betekenen?

„Wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren.” © Image Select
„Wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederkeren.” © Image Select

Tussen de feesten van Pasen, de verrijzenis van Jezus, en Pinksteren, de komst van de Heilige Geest, viert de Kerk het feest Hemelvaart van de Heer. Dan gedenken we hoe de verrezen Jezus na veertig dagen van herhaaldelijk verschijnen aan zijn leerlingen „opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader”, zoals het klinkt in de geloofsbelijdenis. De catechismus beschouwt het als een overgangsmoment: daarvoor bleef de heerlijkheid van de Verrezene nog „verborgen onder het uiterlijk…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €29
tot eind 2023

Registreer je hier