Naar maximum 100 kilometer per uur op onze snelwegen?

Tweespraak

Volgens Danny Smagghe van mobiliteitsorganisatie Touring heeft een algemene snelheidsbepeking tot 100 kilometer per uur geen zin en kiezen we beter voor flexibele en homogene snelheidslimieten.

© Reinhart Croon
© Reinhart Croon

Sommige partijen en/of politici scheppen er blijkbaar genoegen in automobilisten het leven zoveel mogelijk zuur te maken. In dat kader kunnen we allicht ook het recente voorstel bekijken om de snelheidslimiet op de Vlaamse autosnelwegen overdag te beperken tot 100 kilometer per uur. Behalve het feit dat je daarmee nog maar eens een reglement invoert dat verschilt met de regels in de andere gewesten, kun je je de vraag stellen of het wel zinvol is.
Er zijn misschien wat voordelen aan verbonden, zoals min…

Mobiliteitsexpert Kris Peeters haalt het LARGAS-principe aan ter verdediging van een algemene snelheidsbeperking tot 100 kilometer per uur: Langzaam Rijden Gaat Sneller.

Wat als er een maatregel zou bestaan die ons vrijwel niets kost, onmiddellijk kan worden ingevoerd en die goed is voor de verkeersveiligheid, het klimaat, het milieu en de gezondheid en er meteen ook nog eens toe leidt dat we, door zuiniger gebruik van geïmporteerde brandstoffen, oorlogszuchtige regimes minder sponsoren? Zouden we die niet per direct invoeren? Niet in Vlaanderen blijkbaar. Lydia Peeters (Open Vld), Vlaams minister van Mobiliteit, en Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Milieu, vonden het voorstel om de snelheidslimiet ov…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €23
tot eind 2022

Registreer je hier