Vormen wetenschappen een autosnelweg naar de waarheid?

Dossier

Wetenschap is al lang niet meer weg te denken uit ons leven. Ook het beleid steunt voortdurend op wetenschappelijke studies allerhande. Door de pandemie zijn experts niet meer van het scherm weg te branden, maar ze liggen soms ook onder vuur. Dan komen discussies tussen wetenschappers boven. Wat vermag wetenschap nu wel en niet? Wat is haar doel en hoe verhoudt ze zich tot politiek en tot de andere domeinen van ons leven?

Dankzij de enorme deeltjesversneller van het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica (CERN) werd in 2012 het higgsboson ontdekt.  © Image Select
Dankzij de enorme deeltjesversneller van het Europees Laboratorium voor Deeltjesfysica (CERN) werd in 2012 het higgsboson ontdekt. © Image Select

De term ‘wetenschap’ kan verwijzen naar zeer uiteenlopende disciplines, van deeltjesfysica over economie tot studie van de literatuur. Met het Engelse woord science, daarentegen, worden doorgaans de ‘natuurwetenschappen’ bedoeld, zoals de natuur- en scheikunde en de biologie. Dat Engelse woord komt van het Latijnse scientia, dat in de filosofie traditioneel sloeg op een verheven vorm van kennis: geen betwistbaar geloof, maar een heus weten. Later zou dat prestige overgaan op de natuurwetenschappen. Betekent da…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €28
tot eind 2022

Registreer je hier