Gebruiken onze politiemensen te vaak geweld?

Tweespraak

Volgens Stijn Kwanten van ACV Politie tonen recente cijfers van de FOD Binnenlandse Zaken aan dat geweld door de polities niet toeneemt en gaat de politie bewust om met geweld.

© Reinhart Croon
© Reinhart Croon

Het gebruik van dwang en geweld door politiemensen is in België onderworpen aan strikt wettelijke voorwaarden. Elke vorm van eventueel buitensporig geweld wordt bovendien streng onder de loep genomen door controle- en gerechtelijke instanties en kan leiden tot strafrechtelijke- en tuchtrechtelijke sancties. Onnodig geweld tijdens politieoptredens moet altijd ernstig worden genomen en kan nooit worden getolereerd. Ook ACV Politie veroordeelt dat ten stelligste.
Gebruikt de politie bij het vervullen van h…

Volgens Nina Henkens houdt in veel gevallen de politie-interventie die aanleiding geeft tot geweld geen verband met zware misdrijven. Dat buitenproportioneel politiegeweld is voor niemand goed.

Geen makkelijke vraag is dat. Allereerst worden er weinig cijfers bijgehouden over politiegeweld. De cijfers die wel beschikbaar zijn, onder andere die van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, hangen af van de bereidheid van slachtoffers om over te gaan tot melding, en van de politie om een proces-verbaal op te maken. Uit gesprekken met mensenrechtenorganisaties en sociaal werkers weten we dat de drempels om politiegeweld te melden vaak hoog zijn: mensen zijn niet goed op de hoogte van de bestaande regels en meldpunten en zijn ba…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €30
tot eind 2021

Registreer je hier