Pauselijke onfeilbaarheid verjaart

Kerk

Op 18 juli 1870, dus 150 jaar geleden, kondigde het Eerste Vaticaans Concilie het dogma van de pauselijke onfeilbaarheid af. Met slechts twee tegenstemmen keurden de concilievaders in de apostolische constitutie Pastor aeternus de definitie goed dat een paus onder welbepaalde omstandigheden een onfeilbare leer kan definiëren. Strikt genomen deed enkel paus Pius XII dat in 1950 met de dogmaverklaring van de Tenhemelopneming van Maria. Nog zes andere pauselijke dogmatische uitspraken, zoals over de onbevlekte ontvangenis in 1854, werden echte…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €18.5
tot eind 2020

Registreer je hier