8 december 2019 – tweede zondag van de advent

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

— Valérie Kabergs —

Goed genoeg?

Waar ik in gebruikelijke omstandigheden nogal perfectionistisch van aard ben, dwongen ziekte en bijbehorende afwezigheid op het werk me enkele weken geleden ertoe tevreden te zijn met de mogelijkheden aan werkkracht die mij op dat moment ter beschikking stonden. Naar mijn gevoel verre van ideaal. Nochtans was het ook een zegen, want zo werd een last van mijn schouders afgeschud: ook datgene wat niet beantwoordde aan mijn ideaalbeeld, was voor mijn omgeving ‘goed genoeg’.

Wanneer ik de lezingen van deze zondag in beschouwing neem, lijken die op het eerste gezicht net geen genoegen te nemen met een ‘goed genoeg’. De oudtestamentische lezing beschrijft zelfs een situatie die het ideale zozeer overtreft, dat ze als onhaalbaar en daardoor irreëel kan overkomen. De Jesajapassage getuigt van de …

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €22
tot eind 2020

Registreer je hier