11 augustus 2019 – negentiende zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen c-jaar

— Valérie Kabergs —

Beloofd!

„Ik zal proberen, maar durf niets te beloven.” Teleurgesteld sluit ik mijn agenda. Wellicht zal het nog even duren alvorens ik die dierbare vriend weerzie, afgaand op het uitblijven van een belofte, terwijl ik er zozeer naar uitkeek. Is er voor mij dan geen enkel plaatsje te midden van zijn drukke bezigheden? Is zijn verlangen om elkaar terug te zien en bij te praten weg nu hij niets meer durft te beloven? De drie lezingen voor deze zondag stellen immers zowel het verlangen als de belofte centraal als fundament van geloof in verbondenheid.

De tweede lezing uit de Brief aan de Hebreeën laat iets doorschemeren van de belofte die de heer aan Abraham en Sara deed. Die belofte zegt terzelfder tijd iets over Gods verlangen en vormt zo de basis van het geloofsvertrouwen dat die briefpassage beklemto…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €42
tot eind 2020

Registreer je hier