4 augustus 2019 – achttiende zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen c-jaar

— Valérie Kabergs —

Wat een geploeter

„Het leven zit onrechtvaardig in elkaar wanneer sommigen hard moeten werken en anderen die niets uitvoerden, baat hebben bij het werk van die sommigen, die dan weer zelf weinig tot niets overhouden ondanks hun inzet. Het leven is hard omdat er elke dag zorgen, ergernissen en onrust zijn. Waartoe dient het leven eigenlijk als alles uiteindelijk toch zo vergankelijk en vol leed is?” Herkent u zich stiekem iets te vaak in die cynische en pessimistische opwerpingen die we ook terugvinden in de passage uit Prediker? Of heeft u er net een hekel aan om vanuit een dergelijk perspectief naar het leven te kijken? In beide gevallen hebben de Bijbellezingen op deze achttiende zondag door het jaar iets te bieden.

Het is in mijn ogen belangrijk en goed dat bovenstaande overpeinzingen uit het boek …

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €42
tot eind 2020

Registreer je hier