Heeft een koning voordelen tegenover een president?

Tweespraak

Volgens Lorenzo Terrière, assistent politieke wetenschappen aan de UGent, is het niet meer dan normaal dat een samenleving met almaar mondigere burgers het staatshoofd rechtstreeks verkiest.

© Reinhart Croon
© Reinhart Croon

Tijdens mijn periode op het kabinet Defensie was het bizar om te zien dat generaals hun loyaliteit betuigden aan de koning als opperbevelhebber, maar het veel moeilijker hadden om die loyaliteit te tonen aan de bevoegde minister. Nochtans beschikt enkel die laatste over een mandaat van de kiezer, terwijl de eerste zich enkel baseert op erfelijk leiderschap. De spanning tussen beide bestuurders op dat veiligheidsdepartement was niet bevorderlijk voor het voeren van een doeltreffend overheidsbeleid.
Het i…

Dat wij als concrete individuen allen tot deze samenleving behoren, berust volgens filosoof Herman De Dijn wezenlijk op toeval. Een erfelijke monarch symboliseert dat soort saamhorigheid het best.

De erfelijke, constitutionele monarchie slaagt er het best in fundamentele aspecten van het politieke samenleven te symboliseren en te realiseren. Het huidige onbegrip voor die aspecten leidt onvermijdelijk ook tot onbegrip voor die vorm van politiek regime. Politiek is echter iets helemaal anders dan een machine voor meer welvaart.
In een constitutionele monarchie symboliseert de vorst, gewoon door er te zijn, de stabiliteit en de eenheid van de samenleving. Het komt dus bij de soeverein niet aan op de leiderskwaliteiten. De erfelij…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €25.5
tot eind 2019

Registreer je hier