Commentaar bij de lezingen

Lezingen

 

Ons Nederlandse woord ‘talent’ is aan de Bijbel ontleend. We gebruiken het als synoniem voor ‘bekwaamheid’. De gelijkenis die we vandaag lezen, doet begrijpen waarom. Een man vertrekt naar het buitenland en verdeelt zijn bezit, uitgedrukt in talenten, onder zijn drie dienaren, “ieder naar zijn bekwaamheid”. Het is zijn hoop en verlangen dat elke dienaar zijn bekwaamheden inzet om de hem toevertrouwde talenten te laten renderen.
Talent is een gewichtseenheid. De dienaar die één talent in ontvangst neemt, krijgt zo’n 3…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Word abonnee
voor €38
tot eind 2024

Registreer je hier