‘Laat ons herder zijn voor elkaar’

Bisdom Antwerpen

Mick Huybrechts in laatste rechte lijn naar priesterwijding

‘Ik ervaar dit als een kans en een uitdaging om in deze tijd verbinding te mogen realiseren’, aldus Mick. © Relevant
‘Ik ervaar dit als een kans en een uitdaging om in deze tijd verbinding te mogen realiseren’, aldus Mick. © Relevant

‘Tijdens een van de eucharistievieringen had ik een bijzondere en onvergetelijke ervaring, die allesoverstijgend aanvoelde. Ik had het gevoel dat iets me in vuur en vlam zette zonder me te verteren. Sterker nog: ik ervoer dat innerlijk in brand staan als heelmakend. Sindsdien wist ik:
ik word later pastoor. Al besefte ik toen natuurlijk niet echt wat dat inhield.’ Zo omschrijft Mick in een interview in het bisdomblad Relevant de oorspong van zijn roeping.
Toch zou die roeping nog een hele poos mo…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €52
tot eind 2024

Registreer je hier