30 oktober 2022 – eenendertigste zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen c-jaar

— Isabelle Desmidt —

(Ont)moeten

In de evangelielezing van vorige week vertelde Jezus met een parabel dat God diegene ‘verheft’ die – net als de tollenaar in de parabel – met een vermorzeld hart en open handen tot Hem bidt. Vandaag krijgen de nederige tollenaar en het verheven worden een concrete invulling vanuit een concrete ontmoeting.

Bij het binnengaan van de stad Jericho ont…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €52
tot eind 2024

Registreer je hier