Ondermijnt de corona-aanpak onze privacy?

Tweespraak

Bij de ontwikkeling van een corona-app moeten we op zijn minst beducht zijn voor de bescherming van onze persoonsgegevens, meent Lode Lauwaert. Onze privacy staat wel degelijk op het spel.

Er zijn minstens drie soorten privacy. Allereerst is er de ruimtelijke privacy. Je hebt controle over de personen die jouw ruimte (woning of kamer) betreden. Privacy kan ook verwijzen naar de vrijheid om beslissingen te nemen, om deze of gene sport te beoefenen bijvoorbeeld. En dan is er nog de informationele privacy, over de bescherming van persoonsgegevens.
Het lijdt weinig twijfel dat die vormen werden ingeperkt. In Zuid-Korea leidde het gebruik van de corona-app tot de vrijgave van je gegevens over …

Het intensiever gebruik van gegevens kan onze samenleving grote voordelen opleveren, zegt Magali Feys. Doemdenken over een aantasting van privacy is nergens voor nodig.

Nu overheden en bedrijven maatregelen treffen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan, laait de discussie over de impact ervan op de privacy op. Hoeveel privacy is onze gezondheid waard? Angst voor een te grote overheidsinmenging en/of monitoring door bedrijven kan de initiatieven evenwel ook doen mislukken.
Historicus en futuroloog Yuval Noah Harari stelt dat „wanneer mensen de keuze krijgen tussen privacy en gezondheid, ze meestal zullen kiezen voor gezondheid”. Dat is een binaire, oneerlijke vraag die niemand wil beantwoorde…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €22
tot eind 2020

Registreer je hier