12 februari 2023 – zesde zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

— Isabelle Desmidt —

Eenvoudig geheim

In het evangelie van vandaag maakt Jezus aan zijn leerlingen duidelijk hoe Hij wil dat ze ‘de Wet en de Profeten’ – een uitdrukking die de hele joodse Schrift aanduidt – lezen en begrijpen. Hij haalt woorden aan uit de Schrift, tot vier keer toe, en voorziet ze van commentaar.

“Maar ik zeg u”, klinkt het telkens. Het beginwoord ‘maar’ is misl…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €42.5
tot eind 2023

Registreer je hier