Doen Europese landen genoeg voor vluchtelingen?

Tweespraak

Europa is trots op zijn asielrecht, maar het sluit mensen in nood op in plaats van ze op een liefdevolle en coherente manier op te vangen. Voor Jörg Gebhard schieten Europese landen duidelijk tekort.

© Reinhart Croon
© Reinhart Croon

Wereldwijd waren in mei 2022 ruim 100 miljoen mensen op de vlucht, een tragisch record. Vorig jaar zochten 630.550 mensen internationale bescherming in de Europese Unie en 25.971 in België. Is dat genoeg, is dat te weinig?
In februari 2022 begon Rusland de oorlog tegen Oekraïne. Europa reageerde daadkrachtig: ruim 7 miljoen Oekraïense ontheemden werden in Europa geregistreerd, onder wie 55 000 in België. Is dat genoeg, te weinig?
Als christelijke organisatie wil JRS Belgium een coherent, liefdevo…

Expert in internationaal recht en mensenrechten Marc Bossuyt stelt vast dat Europese regels niet leiden naar een efficiënte aanpak van de vluchtelingenkwestie.

Bij de vraag of elke staat naar zijn draagkracht een billijk aandeel van de lasten veroorzaakt door vluchtelingen dient op te nemen, zijn heel wat kanttekeningen te maken. Met vluchtelingen bedoelen we personen die hun land verlieten wegens vervolging door hun ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep of hun politieke overtuiging. Dergelijke personen mogen niet worden teruggestuurd naar hun land. Er zijn wat dit betreft geen aanwijzingen dat Europese landen hun verantwoordelijkheid als partijen bij het Genee…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €66
tot eind 2024

Registreer je hier