NBV21 en/in de katholieke Kerk

Kerk

Eerder deze maand publiceerde het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap (NBG) de NBV21, de opvolger van de in 2004 verschenen interconfessionele Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) die berust op een grondige herwerking ervan. Zo werden al te riskante interpretaties teruggeschroefd en vertalingen met weinig draagvlak herzien. Omgekeerd werden nieuwe inzichten uit de Bijbelwetenschap verwerkt, streefden de vertalers naar meer samenhang en werd het Nederlands verbeterd.
Volgens het NBG zou de NBV21 de Nederlandse Bijbelvertaling voor de eenentwi…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €47
tot eind 2022

Registreer je hier