Tandje bijzetten aan de doopvont

Kerk

Door corona werden veel doopsels uitgesteld. Is er nu een inhaalbeweging?

  • Sommige parochies tellen tot dubbel zoveel aanvragen
  • Gezamenlijke vieringen en voorbereiding worden ook hervat
  • Mogelijkheid feest te organiseren speelt eveneens een rol

Het doopsel toedienen in coronatijden vergt soms enige creativiteit. © Christof Bouweraerts
Het doopsel toedienen in coronatijden vergt soms enige creativiteit. © Christof Bouweraerts

Door de coronapandemie stelden heel wat mensen het doopsel van hun kind uit, soms zelfs meermaals. Beleven parochies een inhaalbeweging sinds de maatregelen werden versoepeld? Een rondvraag leert ons van wel.
In Waregem, bijvoorbeeld, zijn er sinds juni alvast zowat dubbel zoveel doopsels als in normale tijden. „En dat grote aantal blijft in de planning nog aanhouden tot eind oktober”, zegt pastoor-deken Henk Laridon. „We steken dan ook een tandje bij, want we doen nog alle doopsels individueel. Door het inschakelen van verscheidene doopheren lukt het ons om dat rond te krijgen.”
Ook in Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel gebeuren doopvieringen individueel en worden er momenteel overuren gedraaid aan de doopvont. „We proberen al die vieringen zoveel mogelijk op een zondag in te plannen,” zegt pastoor-deken Luc Van Hilst, „maar soms moeten we ook de zaterdag benutten. Alles bij elkaar is dat best haalbaar, omdat we elke zondag beschikbaar zijn en niet vasthangen aan een vaste doopzondag.”
In sommige periodes mocht er helemaal niet worden gedoopt, op andere momenten mocht het wel, maar koos de parochie er zelf voor te wachten. Op plekken waar gezamenlijke doopvieringen zijn ingeburgerd, moet soms tijdelijk opnieuw individueel worden gedoopt, bijvoorbeeld om het maximumaantal deelnemers te beperken. „Sinds het weekend van 12 en 13 juni startten we alvast weer met de reguliere regeling”, zegt Dick Den Blauwen, pastoor-deken van de parochie Heilig Clara van Assisi in Eeklo, waar zowat zeventig doopselaanvragen worden verwerkt. „We houden het op maximaal twee dopelingen per gewone doopviering. Voor doopsels die worden toegediend tijdens de zondagsliturgie beperken we het tot één dopeling.”
Elders worden andere creatieve oplossingen gezocht om de afstand „Velen stelden doopsel uit omdat geen familiefeest mogelijk was” tussen diverse families te garanderen. „Zo werden bij ons in sommige kerken twee doopplaatsen ingericht,” zegt Harry Van Hooydonk van de pastorale eenheid Rupelkerk Sint-Franciscus in Boom-Rumst, „bijvoorbeeld een in de rechterbeuk en een in de linkerbeuk, zodat we tussen twee doopmomenten in enkel vlak bij de doopvont een en ander moesten ontsmetten.”
Dat mensen een doopsel uitstelden, had echter niet enkel te maken met de opgelegde protocollen voor de eredienst of met de eigen keuze van de parochie. „Velen stelden het doopsel uit omdat aansluitend aan de viering geen familiefeest mogelijk was”, zegt Patrick Maervoet, deken van de pastorale regio Leuven. „De horeca lag immers plat. Dat die hinderpaal intussen wegviel, verklaart dus ook een deel van de toegenomen aanvragen.”
Aan een doopselviering gaat ook meestal minstens een moment van voorbereiding en catechese vooraf. Hoe pak je dat aan in coronatijden? „Een fysieke bijeenkomst deden we nog niet”, zegt Ilse De Sutter van de parochie in Oudenaarde. „Wel kregen ouders de nodige info digitaal of op papier. Een digitaal infomoment zetten we echter niet op touw, omdat dat niet voor alle ouders haalbaar was. Te dopen eerstecommunicanten kregen een werkboekje mee voor thuis.”
Ook in de Trudofederatie in Sint-Truiden is er nog een zestal eerstecommunicanten te dopen. „Normaal bereid ik dat voor met de kinderen zelf en dopen we hen allemaal samen, maar dit keer worden ze gespreid”, zegt diaken Ivo Dams. „Intussen halen we ruim zestig uitgestelde doopsels van 2020 in, bovenop die van dit jaar. We dopen drie zondagen per maand. Toch moet je soms geduld hebben bij het prikken van die nieuwe data, want nu eens kan de peter niet en dan lukt het de meter niet. Het is soms een heuse puzzel.”

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €47
tot eind 2022

Registreer je hier