Staan jongeren vandaag meer onder druk dan vroeger?

Tweespraak

Tieners van zestig jaar geleden ontbrak het op allerlei vlakken aan kansen. Dat zette de jongere generatie ook toen onder druk, betoogt Gaby Jennes. Niet meer of minder dan nu, maar anders.

© Reinhart Croon
© Reinhart Croon

De druk die jongeren ervaren, zeker in pandemietijd, wordt groter. Wel durf ik te betwijfelen dat die druk – de pandemietijd buiten beschouwing gelaten – groter is dan vroeger. Die mening is gekleurd door het behoorlijk lang leven dat achter mijn rug ligt, hoewel leeftijd geen valabel criterium is om te kijken naar de samenleving.
Zestig jaar geleden lagen de tienerjaren voor me. Wonen op het platteland in de Kempen bezorgde veel druk, vooral aan meisjes. Er was weinig perspectief voor een creatief leve…

In een samenleving die individualisme en zelfontplooiing predikt en waarin sociale media heersen, is het voor jongeren extra moeilijk om hun weg te vinden, meent Shari Robijns.

Uitspraken zoals ‘de jeugd van tegenwoordig’ of ‘de goede ouwe tijd’ zijn legio in elke generatie. We gebruiken ons eigen – soms melancholische – referentiekader om te oordelen over de huidige generatie.
Om doeltreffend een vergelijking te kunnen maken, dienen we allereerst te kijken naar de context waarin jongeren opgroeien. De samenleving vormt de basis in de identiteitsontwikkeling van kinderen en jongeren. Onze huidige neoliberale maatschappij legt de nadruk op het individu: „Wees de beste versie van jezelf en je zult slagen – en…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €38.5
tot eind 2021

Registreer je hier