Doe geen water in de wijn, maar deel de wijn

Te Gast

© Reinhart Croon
© Reinhart Croon

Maandenlange regeringsonderhandelingen maken de vraag zeker relevant. Ook in andere domeinen van de samenleving, van privérelaties over gesprekken in de klas tot raden van bestuur en politieke bestuursorganen, groeit het aanvoelen dat het sluiten van een compromis almaar meer onder druk komt te staan. Na die persoonlijke vaststelling, die dus onderhevig is aan kritiek, is het belangrijk te zoeken naar de mogelijke oorzaken die aan die vaststelling ten grondslag liggen. Stellen we even scherp op de politieke co…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €38.5
tot eind 2021

Registreer je hier