‘Religieuze ongeletterdheid aanpakken’

Kerk

Website Thomas blaast achttien kaarsjes uit en lanceert een nieuwe deelsite over catechese voor volwassenen

In 2006 spoorden de bisschoppen met Volwassen worden in geloof aan tot meer aandacht voor volwassenencatechese. © KNA Bild
In 2006 spoorden de bisschoppen met Volwassen worden in geloof aan tot meer aandacht voor volwassenencatechese. © KNA Bild

Op 1 september blies Thomas – Godsdienstonderwijs.be achttien kaarsjes uit. Thomas staat voor theologie, onderwijs en multimedia: actieve samenwerking. Het is een forum waarop alle actoren van het godsdienstonderwijs en de schoolpastoraal in interactie treden en kwaliteitsvol materiaal aangeboden krijgen. Ter gelegenheid van die bereikte volwassenheid lanceerde Thomas, dat aangestuurd wordt door de faculteit theologie en religiewetenschappen aan de KU Leuven, een deelwebsite over volwassenencatechese.
Volwassenencatechese.be vloeit voort uit Letter en Geest. Christelijke ingrediënten voor actueel godsdienstonderwijs, dat onlangs verscheen bij uitgeverij Licap-Halewijn. Daarin reiken Didier Pollefeyt en Jeroen Hendrickx godsdienstleerkrachten uit het secundair onderwijs handvatten aan om aan de slag te gaan met het nieuwe leerplan rooms-katholieke godsdienst. „Uitgangspunt is de toenemende religieuze ongeletterdheid in Vlaanderen, ook onder gelovigen”, zegt Didier Pollefeyt, theoloog aan de KU Leuven en projectverantwoordelijke van Thomas. „Het nieuwe leerplan wil die situatie het hoofd bieden door de christelijke traditie een veel prominentere plaats te geven in het godsdienstonderwijs. De ingrediënten in Letter en Geest bestrijken zes grote domeinen van het leven en brengen de christelijke traditie in dialoog met onze hedendaagse cultuur. We lieten ons daarbij inspireren door de jongste ontwikkelingen in de theologie.”
Aangezien die religieuze ongeletterdheid zich niet enkel voordoet bij scholieren, maar ook bij volwassenen, vond Thomas het zinvol om al dat verzamelde materiaal aan te bieden op een website die zich richt tot volwassenen. „We mikken op een breed publiek”, zegt Didier Pollefeyt. „We willen de nieuwste theologische inzichten over alle wezenlijke thema’s zo toegankelijk en bevattelijk mogelijk voorstellen. Wat is dat nu, genade? Wat betekent dat, een sacrament? Beschouw het als een soort canon van het katholieke geloof, maar dan wel een dynamische canon. Dat doen we in alle bescheidenheid, want we verwijzen ook door naar alles wat al beschikbaar was. Die nieuwe website is een knooppunt in een breed netwerk.”
Allereerst kunnen ouders of grootouders met belangstelling voor wat hun kinderen en kleinkinderen leren in de godsdienstles uit eigen beweging gaan grasduinen op de website. „Ook voor nieuwkomers in het geloof lijkt het ons een geschikt medium”, legt Pollefeyt uit. „Daarnaast denken we aan die brede groep cultuurchristenen die de geloofs- traditie willen herontdekken of zich willen laten herinitiëren in het christendom.”
Volwassenencatechese.be is ook zinvol voor parochies die initiatieven van intergenerationele catechese lanceren. In 2006 gaven de bisschoppen met de publicatie van Volwassen worden in geloof. Catechese in het leven van de Kerk al de aanzet tot een meer centrale plaats van de volwassenencatechese. „Toch blijven we in Vlaanderen catechese nog vaak exclusief verbinden met kinderen”, stelt Didier Pollefeyt vast. „Bovendien is het altijd opletten dat je, bijvoorbeeld bij het betrekken van ouders van communicanten of vormelingen, hen niet op een kinderlijke manier catechese geeft. Ook wij als godsdienstpedagogen trokken altijd een strakke lijn tussen catechese en godsdienstonderwijs. Moeten we beide echter niet opnieuw meer met elkaar verbinden?”

 
 

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €44
tot eind 2021

Registreer je hier