19 juli 2020 – zestiende zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

— Valérie Kabergs —

Op de groei

„Voor je ‘t goed beseft, staat hun bestaan in volle bloei. Dochters worden dames. Je koopt ze op de groei.” Het is het refrein uit het lied Op de groei, waarin Bart Peeters met heimwee en dankbaarheid terugkijkt op enkele fases in het leven van zijn dochters. Het lied kwam spontaan in me op toen ik in het evangelie voor deze zondag las over de gelijkenissen van onkruid te midden van tarwe, het mosterdzaadje en de gist in het deeg.

Matteüs schrijft over Jezus’ gelijkenissen op een moment dat er tweedracht ontstond in de gemeenschap waartoe hij zich richt. Er waren „valse profeten” aan het werk, zo blijkt onder meer uit hoofdstuk 7. Matteüs wil zijn toehoorders verhinderen hen te volgen. Vandaar de scherpe uitspraken omtrent de eeuwige straf voor zondaars die zal volgen op het einde der tijd…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €18.5
tot eind 2020

Registreer je hier