‘Tijd om formeel te vragen om diaconaat voor vrouwen’

Klapstoel
Phyllis ZAGANO
Lid van de pauselijke onderzoekscommissie vrouwendiaconaat

We ontmoeten Phyllis Zagano (72) in de marge van de Leerstoel Mgr. Onclin van de faculteit kerkelijk recht aan de KU Leuven. Die gaat dit jaar over het diaconaat voor vrouwen. Bernard Pottier, een Belgische jezuïet, komt ook spreken. Beide commissieleden spraken zich in 2019 als eersten uit in Amerikaanse media nadat de pauselijke commissie haar werk had beëindigd. Tot dan sprak Phyllis Zagano twee jaar lang niet in het openbaar over de kwestie.

Phyllis Zagano: „Er is geen reden waarom een vrouw geen beeld van Christus zou kunnen zijn.” © Gregory A. Shemitz
Phyllis Zagano: „Er is geen reden waarom een vrouw geen beeld van Christus zou kunnen zijn.” © Gregory A. Shemitz

– Maakte paus Franciscus zijn belofte aan de synode om de studiecommissie opnieuw samen te roepen al concreet?
Volgens mij wacht hij daarmee tot na de aangekondigde hervorming van de Romeinse curie. Sommigen zeggen dat hij een volledig nieuwe commissie zal samenstellen. Uit wat hij daarover zei tijdens de Amazonesynode – „Ik ga de commissie opnieuw samenroepen” – leid ik af dat hij de bestaande commissie zal samenroepen, wellicht met enkele nieuwe leden. Kardinaal Ladaria had …

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €25.5
tot eind 2020

Registreer je hier