16 februari 2020 – zesde zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

— Valérie Kabergs —

Wanneer gij wilt

Drukke agenda’s beheersen meer dan je wenst je leven, maar het lukt niet om er iets aan te veranderen. Je laat iemand in de steek of je voelt je zelf in de steek gelaten, maar je geeft het op om de andere terug te zoeken. De lezingen voor deze zondag gaan voorbij aan de onverschilligheid die dergelijke situaties kunnen uitlokken. Ze doen een appel aan onze energie en moed om te blijven ijveren voor wat we willen – of beter – voor wat God voor ons wil. Volgens de Bijbel heeft die godswil alles te maken met de ander recht doen, in het vertrouwen dat je op die manier ook de persoon die God van jou verlangt te zijn het meest voluit recht doet.

De schrijver van het boek Wijsheid van Jezus Sirach leefde in een tijd waarin Palestina onder hellenistisch bewind stond. De joden voelden zich in …

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €22
tot eind 2020

Registreer je hier