26 januari 2020 – derde zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen a-jaar

— Valérie Kabergs —

Toen week Hij uit

Aan het begin van het evangelie voor deze zondag klinkt dat Jezus uitwijkt naar Galilea. Wellicht ervoer hij de streek rond de woestijn van Juda – waar Johannes de Doper actief was – niet langer als veilig nu laatstgenoemde was gevangengenomen. Terzelfder tijd is dat uitwijken een terugkeren naar de plek waar Jezus opgroeide. Het is betekenisvol dat Jozef, Maria en de pasgeboren Jezus volgens Matteüs ook destijds terechtkwamen als uitwijkelingen in Galilea, meer specifiek naar aanleiding van de dreiging van koning Herodes in Betlehem. Jezus’ leven is op die manier getekend door een op de vlucht zijn, maar gaandeweg zal blijken dat Hij net zijn bestemming vindt in die periferie, in het zich verbinden met mensen die wegens allerlei redenen werden beschouwd als verschoppelingen.

Uit de …

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €15
tot eind 2020

Registreer je hier