WSM
 komt op voor waardig werk en sociale bescherming wereldwijd

Podium

De strijd tegen sociale uitsluiting wikkelt zich al dertig jaar door Andre Kiekens’ carrière, aanvankelijk vijftien jaar als directeur bij Welzijnszorg en sinds 2003 bij Wereldsolidariteit. Voor hem past de nieuwe naam We Social Movements of Wij Sociale Bewegingen perfect bij de nieuwe strategie. „We kunnen enkel impact hebben op de maatschappelijke verandering als wij, als sociale bewegingen, optreden als een ‘wij’.”

de verhoudingen in de wereld zijn veranderd, stelt de algemeen secretaris van WSM vast. „Eind jaren 1960, begin jaren 1970 ontstonden niet-gouvernementele organisaties in een tijdsgeest waarin we de wereld rechtvaardiger zouden maken. Dat verliep vanuit het rijke Noorden, de geïndustrialiseerde wereld, naar het zwakke, achtergebleven Zuiden met al zijn beperkingen. Dat gebeurde soms veeleer caritatief, soms structureler vanuit een gezonde christelijke solidariteit, soms ook vanuit een postkoloniaal schuldbesef van het Westen. Sociale uitslu…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €37
tot eind 2020

Registreer je hier