Zijn er te veel studierichtingen in ons onderwijs?

Tweespraak

Brede studierichtingen moeten de schoolgaande jeugd een basis voor het leven meegeven, vindt Ides Nicaise, ongeacht of ze meteen op de arbeidsmarkt belanden of hogere studies aanvatten.

Het exacte aantal studierichtingen bepalen, is moeilijk als je rekening houdt met de niveauverschillen. Denk maar aan deeltijds versus voltijds onderwijs, getuigschriften zesde jaar en diploma’s zevende jaar. Het zijn er honderden. Uiteraard zijn er evenzeer honderden beroepen waarop die studierichtingen kunnen aansluiten, maar het is een illusie om te streven naar een waterdichte aansluiting tussen studierichtingen en beroepen. Studierichtingen overlappen elkaar en worden door concurrerende scholen te dicht b…

Diversiteit in het aantal studierichtingen moet de vorming van echte specialisten garanderen, naast aandacht voor leerlingen die een brede opleiding verkiezen, vindt Wim Van den Broeck.

Het klopt dat er veel studierichtingen zijn in het secundair onderwijs, waaronder een aantal kleine richtingen waarvoor niet veel leerlingen kiezen, zoals vliegtuigtechnieken, printmedia en podiumtechnieken. Die bestaan naast de publiekslievelingen zoals economie-moderne talen en Latijn-wiskunde. Maar is dat een probleem? Naar mijn aanvoelen is dat veeleer een verrijking dan een probleem dat dient aangepakt.
Het huidige onderwijslandschap biedt de keuze tussen diverse studierichtingen in het algemeen, het technisch en het beroeps sec…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €22
tot eind 2020

Registreer je hier