18 augustus 2019 – twintigste zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen c-jaar

— Valérie Kabergs —

(On)macht

De schrijver van de passage uit de Brief aan de Hebreeën nodigt niet enkel de toehoorders van zijn tijd uit, maar ook ieder van ons vandaag om zich aan te sluiten bij de menigte „getuigen van het geloof”. Waaruit die getuigenis precies bestaat, blijft in dit tekstdeel echter vaag. In de eerste lezing krijgen we weliswaar een inkijk in het geloofsleven van een van de getuigen die Hebreeën 11 in rekening brengt, met name de profeet Jeremia. Het evangelie voor deze zondag laat op zijn beurt een aantal Jezuswoorden klinken die we niet altijd even makkelijk kunnen plaatsen, maar die wel de kern vormen van Jezus’ getuigenis. Zowel het leven van Jeremia als dat van Jezus getuigt ervan hoe machteloosheid hun deel was, maar weerspiegelt terzelfder tijd een geloofskracht die staande blijft te midden van het aar…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €18.5
tot eind 2020

Registreer je hier