30 juni 2019 – dertiende zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen c-jaar

— Valérie Kabergs —

Ongeduldig

Geduld. Ik schrok van het vermanende woord in de sms van een goede vriend. Blijkbaar verried mijn vorige bericht ongeduld en werd ik daar nu op gewezen. Ik vond de vermaning volstrekt onterecht en reageerde met minstens evenveel vurigheid. Nadien begon ik me af te vragen of er misschien toch iets van waarheid in schuilde en of ik werkelijk te ongeduldig in het leven stond. In de drie lezingen voor deze zondag lees ik iets over het geduld zowel als over het ongeduld van God, Jezus en hun volgelingen.

De passage uit het Eerste Boek Koningen dient men te lezen tegen de achtergrond van de Assyrische overheersing van het voormalige Noordrijk Israël. De schrijver van het boek Koningen tracht die ramp voor de Israëlieten te verklaren door te wijzen op de ontrouw van het volk ten aanzien van God in…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €15
tot eind 2019

Registreer je hier