Liturgie, een huis in opbouw dat in de steigers blijft staan?

Dossier

Vijftig jaar geleden kondigde paus Paulus VI de nieuwe misorde af (ook bekend als de Novus ordo missae, de nieuwe mis of de mis van Paulus VI). Het was het orgelpunt van de liturgiehernieuwing die het Tweede Vaticaans Concilie had gewenst. Actieve deelname van de gelovigen, ‘nobele eenvoud’ en Bijbelse verkondiging vormden de basisvoorwaarden voor goede liturgie. Werd dat gerealiseerd?

Vandaag wordt overal in Vlaanderen de liturgie vaak gevierd zoals het concilie ze bedoelde, zoals hier in Vlierbeek. © Luk Vanmaercke
Vandaag wordt overal in Vlaanderen de liturgie vaak gevierd zoals het concilie ze bedoelde, zoals hier in Vlierbeek. © Luk Vanmaercke

 

‘de liturgiehervorming blijft onvoltooid’

De concilietekst over de liturgie Sacrosanctum concilium uit december 1963 zette de grote bakens uit voor de hervorming van de liturgie. In onze streken gebeurde dat prompt, wat resulteerde in een veeleer eclectische stijl. De immer wijzigende culturele context, veranderende theologische visies en binnenkerkelijke discussies leverden immers niet altijd een even eenduidig resultaat op. Toch is een aantal vernieuwingen inmiddels verworven: …

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €42
tot eind 2020

Registreer je hier