Bant het hoger onderwijs de laptop beter uit de les?

Tweespraak

Wanneer filosoof en theaterwetenschapper Thomas Crombez lesgeeft, zijn laptops niet toegestaan. Hij vindt dat ze de dynamiek van de les verstoren en interactie bemoeilijken.

© Reinhart Croon
© Reinhart Croon

Begin vorig academiejaar besliste ik om geen laptops meer toe te staan in mijn lessen. De instellingen waar ik toen lesgaf, de Universiteit Antwerpen, de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten en Sint-Lucas, hebben daar geen beleid over, maar ik stelde vast dat de toename aan laptops een probleem werd. Onderzoek leert dat studenten minder van de les opsteken wanneer ze met de laptop noteren en dat was de belangrijkste motivatie voor de maatregel. Een tweede reden is voor mij dat de interactie wordt afgeslote…

Fien Depaepe doet bij ITEC, imec-onderzoeksgroep aan de KU Leuven, onder meer onderzoek naar het gebruik van technologie in het onderwijs en ziet een mogelijke meerwaarde van laptops in de les.

De laptop angstvallig bannen uit de lessen is geen goed idee. Technologie maakt onlosmakelijk deel uit van de samenleving. Het onderwijs moet studenten enerzijds technologische competenties bijbrengen en hen voorbereiden op het maatschappelijke en professionele leven. Anderzijds kun je met een doordachte inzet van technologie aspecten van het leerproces zichtbaar maken, bijvoorbeeld hoe lang studenten aan taken werken, welke oefeningen ze al dan niet maken, welke fouten voorkomen én je kunt studenten ondersteunen bij het verwerven van kenni…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €42
tot eind 2020

Registreer je hier