19 mei 2019 – vijfde paaszondag

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen c-jaar

— Valérie Kabergs —

Als gij de liefde bewaart

In de evangelielezing voor deze vijfde paaszondag roept Jezus niet enkel zijn toenmalige leerlingen, maar ook ieder van ons vandaag op elkaar lief te hebben. Het is een vers dat men vaak – misschien te vaak – in de mond neemt in kerkelijke kringen, tot op het punt dat ik mezelf tijdens het schrijven van deze commentaar afvroeg of ik nog wel iets begrijp van wat Jezus precies bedoelt. Bovendien zou je een oproep tot naastenliefde ook los van enige christelijke of zelfs religieuze context kunnen horen klinken. Wat is er dan zo nieuw aan het gebod dat Jezus ons hier wil meegeven?

Het ‘nieuwe’ van Jezus’ gebod heeft volgens mij alles te maken met het korte zinnetje dat erop volgt: „Zoals Ik u heb liefgehad.” In dat opzicht gaat er veel aan betekenis verloren wanneer men de evange…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €22
tot eind 2019

Registreer je hier