12 mei 2019 – vierde paaszondag

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen c-jaar

— Valérie Kabergs —

Gegeven

Zowel de eerste lezing als de evangelietekst voor deze zondag is geschreven tegen de achtergrond van een groeiende verdeeldheid onder de joden in reactie op de woorden en handelingen van Jezus en zijn volgelingen. Waar sommige joden bereid zijn de lang verwachte messias te herkennen in de gekruisigde en verrezen Jezus, is dat voor anderen een onontkoombare struikelblok. Ook als kleine en grote verkondigers van Jezus’ boodschap vandaag stoten we vandaag geregeld op weerstand. De manieren waarop de evangelisten Johannes en Lucas reageren op de toenmalige verdeeldheid kan misschien u en mij een manier aanreiken om met conflicten om te gaan.

In de reactie die Johannes Jezus toedicht wanneer Hij wordt geconfronteerd met vijandig gestemde joodse leiders, vallen me twee elementen op. Ten eerste geeft…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €22
tot eind 2019

Registreer je hier