Geest van synode laten doorwerken

Op de voorgrond

Vlaamse bisschoppen organiseren een dag voor al wie actief is in de jongerenpastoraal

  • Mgr. Kockerols spreekt over zijn ervaringen tijdens de synode
  • Vijf keuzeprogramma’s over diverse aspecten van roeping
  • Roeping gaat allereerst over levenskeuzes maken vanuit je geloof

„We moeten jongeren helpen bewust te worden van hoe God al in hun leven aanwezig is.” © KNA Bild
„We moeten jongeren helpen bewust te worden van hoe God al in hun leven aanwezig is.” © KNA Bild

Op paasmaandag 22 april nodigen de Vlaamse bisschoppen allen „die zich bij, met en voor jongeren inzetten” uit voor Samen geroepen, een dag van getuigenis en ontmoeting, vorming en viering in en rond de Sint-Romboutskathedraal in Mechelen.
Mgr. Patrick Hoogmartens, bisschop van Hasselt en in de bisschoppenconferentie van België referent voor jeugd- en roepingenpastoraal, licht de bedoeling toe. „In oktober vond in Rome een bisschoppensynode plaats over jongeren, geloof en het onderscheiden van de eigen roeping”, zegt hij. „In Vlaanderen werd die synode enthousiast voorbereid. Zo wijdde het Interdiocesaan Pastoraal Beraad er een sessie aan en stonden de interdiocesane jeugddienst en de jeugdbewegingen KSA en KLJ erbij stil. Ook tijdens de synode zelf bewoog er best wat. Nu willen we die wereldwijde ervaring van de synode doorgeven aan al wie in Vlaanderen betrokken is bij de jeugdpastoraal in de brede zin.”
Het was mgr. Jean Kockerols, de hulpbisschop van Brussel, die in oktober namens de bisschoppenconferentie van België deelnam aan de jongerensynode. Op paasmaandag zal hij dan ook als eerste aan het woord komen over Wat leren we van de jongerensynode?. „Hij zal een halfuur spreken over zijn indrukken tijdens de synode”, zegt mgr. Hoogmartens. „Meteen daarna voorzien we al ruimte voor interactie met het publiek. Uitwisseling staat immers voorop die dag. Dat was ook zo tijdens de synode zelf.”
Hoewel de bisschoppen met hun initiatief allereerst mikken op jongerenbegeleiders, catechisten, leerkrachten, gezinnen en jeugdleiders, spelen ook de jongeren zelf er een belangrijke rol. „Ook hier weer naar analogie met de synode, waar jongeren mee hun stempel drukten op het proces”, zegt mgr. Hoogmartens. „We moeten immers niet allereerst over, maar wel met jongeren praten. Daarom nodigen we ook jongeren en jongvolwassenen uit om vanuit hun eigen „Begeleider geeft het geloof niet, maar maakt wakker wat sluimert” ervaringen deel te nemen aan het gesprek.”
Zo zullen tijdens de vijf thematische keuzeprogramma’s in de namiddag twee jonge mensen telkens getuigen over hun geloofsweg. „In elk van die werkwinkels wordt ingegaan op een aspect van onze roeping als mens en als christen”, legt bisschop Hoogmartens uit. „We willen roeping niet beperken tot een keuze voor het priesterschap en het religieuze leven, maar breed opvatten als het maken van een levenskeuze vanuit je geloof. Concreet gaat het over vijf panelgesprekken, met nadien gelegenheid tot uitwisseling. In elk panel zit ook telkens een van de Vlaamse bisschoppen.”
Piet Raes, bisschoppelijk gedelegeerde voor vorming, catechese en gezinspastoraal in het bisdom Brugge, modereert een van die vijf keuzeprogramma’s, Aangesproken worden. Door God geroepen. „Vertrekkend van het Bijbelse roepingsverhaal over de aartsvader Abraham staan we stil bij wat het betekent om geroepen te worden door God”, zegt Raes. „Ik hoop vooral dat duidelijk wordt dat wij als begeleiders van jongeren hun het geloof niet geven. We wakkeren aan wat er al is. God is immers altijd al aanwezig in het leven van jongeren, ook al zien we hen niet vaak in de kerk. We moeten jongeren dan ook helpen bewust te worden van hoe God aanwezig is en eerst zelf leren luisteren naar hun verhaal.”
Na de werkwinkels gaat kardinaal Jozef De Kesel, samen met de andere bisschoppen, voor in de afsluitende eucharistie. „De deelnemers krijgen ook een gebedskaart mee naar huis”, zegt mgr. Hoogmartens. „Die zou op Roepingenzondag overal gebruikt kunnen worden.”
Mgr. Hoogmartens benadrukt dat Samen geroepen geen heruitvinding van de Kerkdagen is. „Dit is een eenmalig initiatief, gelinkt aan de synode”, zegt hij. „We weten niet hoeveel mensen erop af zullen komen. Hoewel bescheiden durven we toch te hopen op een enthousiaste respons.”

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €15
tot eind 2019

Registreer je hier