Onze sociale zekerheid bestaat 75 jaar. Is de jarige nog even vitaal als weleer?

Dossier

Nog tijdens de Tweede Wereldoorlog sloten vertegenwoordigers van de werknemers en de werkgevers een Overeenkomst tot Sociale Solidariteit die meteen na de bevrijding in 1944 in een sociaal pact werd gegoten. De sociale partners beloofden vanuit een gedeelde solidariteitsgedachte te streven naar sociale vrede. Zij zijn het ook die de sociale zekerheid paritair beheren. Onderweg is de sociale zekerheid uitgebreid van arbeiders naar alle werknemers en zelfstandigen. Nu, 75 jaar later, is het de vraag hoe toekomstbestendig dat fundament van onze sociale welvaartsstaat is.

Wegens het belang van de sociale bescherming willen sommigen sociale zekerheid als schoolvak verplichten. © Luk Vanmaercke
Wegens het belang van de sociale bescherming willen sommigen sociale zekerheid als schoolvak verplichten. © Luk Vanmaercke

‘De kracht schuilt in het verenigende’

Dat de sociale zekerheid voor werknemers een zaak van de sociale partners is, heeft historische redenen. „Omstreeks 1880 ontstonden solidariteitsmechanismes”, vertelt Yves Stevens, docent sociaal recht aan de KU Leuven. „Men richtte kassen op die onderlinge bijstand verleenden als mensen werkloos of ziek werden. Trouwens, in veel kerken ging men in de periode 1880-1920 vier keer rond met de schaal. De tweede ronde was bedoeld voor zieke parochianen. Uit die vo…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €47
tot eind 2022

Registreer je hier