Alle leerlingen durven uitdagen

Op de voorgrond

Katholiek Onderwijs Vlaanderen houdt ledencongres voor directies en besturen

  • De lat hoog leggen is niet vanzelfsprekend
  • Er wordt veel gevergd van leerkrachten
  • Christelijke identiteit is niet voor iedereen evident

Katholieke scholen (hier een middelbare in Gent) kunnen ook van elkaar leren. © Belga Image
Katholieke scholen (hier een middelbare in Gent) kunnen ook van elkaar leren. © Belga Image

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler en de onderwijsverstrekker bereikt met zijn pedagogische project bijna 750.000 kinderen en jongeren. Katholieke onderwijsinstellingen blijven dus het vertrouwen van vele ouders waard. Voor de tweede keer organiseert de netwerkorganisatie voor haar besturen en directies op 22 januari in Antwerpen een ledencongres, ditmaal onder de titel Genereus ambitieus.
Tijdens de slotzitting zal directeur-generaal Lieven Boeve onder meer de verwachtingen van het katholieke onderwijs ten aanzien van de volgende Vlaamse regering presenteren, maar vooral zullen bestuurders en directies elkaar proberen te inspireren. De schoolteams willen immers de lat hoog voor al wie leert, al is dat niet vanzelfsprekend.
Michel Goeman is coördinerend directeur van de scholengemeenschap Basisscholen Sint-Lodewijkscollege Brugge, een groep van zeven basisscholen, waaronder een instelling voor buitengewoon onderwijs. „Wij willen alle leerlingen uitdagen, niet enkel de knapste”, zegt hij. „De nieuwe leerplannen bieden daartoe alle kansen. Ik ben blij dat er aandacht is voor de persoonsgebonden ontwikkeling, waardoor iedereen kan uitgroeien tot vrije, bekwame en solidaire mensen. De grote hindernis? We hebben tijd tekort. Er wordt veel van onze leerkrachten gevergd en de overschakeling naar het nieuwe leerplan is een fase van onzekerheid. Gelukkig krijgen we vier jaar om om te schakelen. Met onze zeven scholen organiseren we daarom een bovenschoolse teamwerking. Voor onze leerkrachten in het buitengewoon onderwijs is het dubbel lastig, want voor hen zijn er geen leerplannen. Toch betrekken we hen sterk bij onze werking en proberen we dezelfde taal en visie te delen.”
Ann Stael is algemeen directeur van de scholengroep Sint-Rembert, met zetel in Torhout, die alle onderwijsvormen aanbiedt in twaalf basisscholen en acht secundaire in de regio. Samen geven die instellingen onderwijs aan welgeteld 7.631 leerlingen. „Motivatie is belangrijk „Eerlijk, er schort wat aan de motivatie van kinderen en jongeren” als we ambitieus willen zijn”, zegt Stael. „Talent moet naar boven komen, maar leerlingen moeten ook leren samenwerken, zelf tot leren komen en flexibel zijn. Ook dat is arbeidsmarktgericht leren. Om eerlijk te zijn, er schort wat aan de motivatie van veel kinderen en jongeren. School komt niet op de eerste plaats. Wij moeten nieuwe vormen van leren durven aan te reiken en hun bijvoorbeeld kansen bieden om door middel van sociale media te leren. Helaas staan ons wekelijks slechts 32 uurtjes ter beschikking en moeten jongeren vandaag echt wel veel leren. Voor Engels bijvoorbeeld vragen we vandaag veel meer dan dertig jaar geleden. Bovendien moeten we maken dat leerlingen zich goed in hun vel blijven voelen.”
Een katholieke school wil meer dan een opleiding aanbieden en de katholieke dialoogschool is daartoe het model. „Leren moet ook de persoonlijkheid verrijken”, zegt Goeman. „Alle netten bieden degelijk onderwijs aan, maar onze motivatie, geworteld in het evangelie, maakt het verschil. Wij verlangen dat onze leerkrachten ook katholieke godsdienstles geven en al is niet iedereen overtuigd katholiek, we slagen er wel in sterke persoonlijkheden te rekruteren die dat respectvol kunnen. We hebben meer nodig dan uitvoerders.”
„Dialoogschool houdt voor ons in dat er, naast het samen leren, volop aandacht is voor het samen leven”, zegt Stael. „Alle levensbeschouwingen zijn welkom. Een christelijke identiteit is niet voor iedereen evident. Wij proberen personeel met wortels in de christelijke traditie aan te werven, maar zijn al blij als we een geschikte persoon vinden.”
De verwachtingen voor het congres? „Dat duidelijk wordt dat samenwerking loont”, zegt Ann Stael. „Nog te vaak wordt de eigen instelling voorop geplaatst. Wij kunnen van elkaar leren, over onderwijsvormen heen.” Michel Goeman vindt het goed dat de ambities en de uitdagingen worden verwoord. „En dat we courage meekrijgen om de vele uitdagingen aan te pakken.”

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €15
tot eind 2019

Registreer je hier