Verdiepen naar de Blijde Boodschap en verbinden naar elkaars hart

Brief van de bisschop

Bisdom Brugge

Mgr. Lode Aerts
Mgr. Lode Aerts

Die Wijzen lijken wel de zoekers van vandaag. Ze kennen God noch Bijbel, maar ze zoeken zin en geluk. De Schriftgeleerden weten precies waar het Licht van de Messias te vinden is, maar ze verzetten zelf geen voet. Christus’ licht maakt hen bang in plaats van blij. Hoe anders reageren die vreemdelingen uit het Oosten. Met een open hart gaan ze op weg en vinden het kind dat hun leven zal vernieuwen. Die teksten dagen onze kerkgemeenschap uit. Houden we ons op de vlakte, zoals de Schriftgeleerden? Straalt de ster…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €22
tot eind 2019

Registreer je hier