Compagnons

Standpunt

”Als trouwe lezer van Kerk & leven weet u natuurlijk dat dit blad bestaat uit verschillende delen. Vanaf bladzijde 5, deze bladzijde dus, leest u artikels die geschreven zijn door de nationale en diocesane redactieploeg. Het gaat om betaalde beroepskrachten die week na week op zoek gaan naar boeiende en inspirerende verhalen in en rond de Kerk, aangevuld met bijzondere getuigenissen en nieuwsberichten uit de samenleving.
We proberen daarbij te speuren naar alles wat waardevol is, ver weg van oppervlakkigheid en zwart-witdenken. Die manier van kijken en werken vertaalt zich ook in onze nieuwe slogan voor dit werkjaar: „Bekijk het leven van een andere kant”.
Onze krant begint evenwel niet op bladzijde 5. De eerste vier pagina’s bevatten het lokale nieuws uit uw parochie, regio of pastorale eenheid. Die lokale artikels worden niet gemaakt door de centrale redactieploeg, maar door mensen uit uw buurt, vaak vrijwilligers. Als u weet dat er 436 verschillende lokale edities zijn, leert een snelle berekening ons dat de lokale ploegen wekelijks 1.744 bladzijden bij elkaar schrijven, goed voor duizenden en duizenden artikels, foto’s en aankondigingen. Onze lokale mensen verrichten dus elke week een titanenwerk. De meesten doen dat onbezoldigd, uit liefde voor de kerkgemeenschap, voor hun parochie, voor hun medemensen.
Naast de schrijvers zijn er bovendien ook eindredacteurs, fotografen, bloggers, inzenders, opmakers, abonneeverantwoordelijken… Ja, achter het blad dat u nu in handen heeft gaat een indrukwekkende stoet enthousiastelingen schuil. Zonder hen bestaat Kerk & leven niet.
De hoogste tijd dus om hen in het zoeklicht te plaatsen. Vanaf vandaag portretteren we een jaar lang elke week één van onze lokale helden. Omdat zij onze beste compagnons zijn, Onze lokale helden verrichten elke week een titanenwerk, uit liefde voor de gemeenschap doopten we die nieuwe reeks & co.. We vertellen u wie ze zijn en wat hen – naast hun engagement voor ons blad – drijft in het leven. Deze week krijgt u bij wijze van aftrap in één klap vier portretten, ga maar eens kijken op bladzijde 10 en 11.
Wat een schitterende mensen zijn onze lokale steunpilaren. We leren Gino Vernaillen kennen, die met zijn ‘vrienden van de koster’ elk jaar naar Rock Werchter en Graspop trekt. Cecile Busschaert ontvangt ons in haar logeerkamer, waar we gasten uit de hele wereld aantreffen. Marleen Timmermans bespeelt een doedelzak met de allures van een volbloed Schot. En Huub Gerits is waarschijnlijk de grootste Chagall-kenner ter wereld. Zo verscheiden en gepassioneerd zijn de mensen achter Kerk & leven.
Kent u zelf lokale medewerkers van ons blad met een bijzonder of origineel verhaal? Bezorg ons dan zeker hun naam en contactgegevens, misschien ziet u hen binnenkort wel opduiken in onze rubriek & co.. Uit de vele duizenden mannen en vrouwen die onze lokale pagina’s maken, kunnen we er helaas slechts een vijftigtal aan u voorstellen, maar hun portret is hoe dan ook een hommage aan al onze lokale werkkrachten.
Misschien kunnen ze ook u inspireren om af en toe een artikel in te zenden, een foto te maken, een inspirerend verhaal te delen? Wees zelf ook compagnon en laat uw editie weten wat er reilt en zeilt in het lokale verenigingsleven, in de school om de hoek of in uw buurt. Zo werkt ook u mee aan de veelzijdige blik van ons blad op de wereld. Vertel mee de verhalen die onze blik op de wereld openen en veranderen. Die bijzondere blik, vol verwondering en bewondering, op zoek naar vertrouwen en hoop, delen we immers met velen. Help ons het leven van een andere kant te bekijken. Dat maakt het leven des te boeiender.”

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €29
tot eind 2019

Registreer je hier