Generatie in het midden

Kerk

Jongeren- en gezinspastoraal hand in hand in Antwerpen

Kinderen, ouders en grootouders woonden op 1 september de eerste editie van de familieviering bij. © Frank Bahnmüller
Kinderen, ouders en grootouders woonden op 1 september de eerste editie van de familieviering bij. © Frank Bahnmüller

Boekentassen werden gewijd, er werd veel gezongen en de voorbeden van alle aanwezigen belandden op plaknotities op een schoolbord. Op zaterdag 1 september had in Antwerpen de eerst bisdombrede familieviering plaats, precies een jaar nadat IJD Jongerenpastoraal Vlaanderen er de verantwoordelijkheid voor gezinspastoraal kreeg. Die bevoegdheid is in de bisdommen Brugge en Gent en het vicariaat Vlaams-Brabant ondergebracht bij het CCV, partner in christelijk vormingswerk, en in Hasselt bij de dienst parochiecatechese.
„Naar aanleiding van de pauselijke zendbrief Amoris laetitia en de visie van bisschop Johan Bonny proberen we hier echter iets anders uit”, zegt Thomas Willemen van IJD. „De jongerenpastoraal richt zich op 12- tot 35-jarigen, maar die grenzen zitten soms in de weg. Mensen die jarenlang meedraaien en zich engageren, vragen naar een aansluitend aanbod wanneer ze 36 worden en ouders willen ook hun jonge kinderen op een aantrekkelijke manier in aanraking brengen met het geloof.”
Vorig werkjaar onderzocht Willemen zowel het bestaande aanbod voor gezinnen in het bisdom en daarbuiten als de vragen en behoeften van de doelgroep, de generatie ‘in het midden’. „Op basis daarvan beslisten we om enerzijds in te zetten op warme familievieringen op een aantal momenten.” Met vieringen aan het begin van de advent en de veertigdagentijd en aan het begin en einde van het schooljaar komen zowel de kerkelijke sterke tijden als de grote momenten voor gezinnen aan bod. „Anderzijds blijken veel jonge ouders met vragen over geloofsopvoeding te zitten. Ik studeerde zelf aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen en ik werk voor de Kerk, maar zelfs ik vind het moeilijk om met kleine kinderen te praten over geloof.”
„Uiteraard bestaan er al goede initiatieven voor gezinnen in verscheidene pastorale eenheden”, vervolgt Willemen. „Wij willen echter iets extra bieden, zowel voor mensen die vaak of af en toe vieringen bijwonen als voor gezinnen die minder goed hun plek vinden. Misschien kunnen de familievieringen een laboratorium worden, waar pastorale eenheden inspiratie opdoen.”
In de aanloop naar de eerste viering overlegde Willemen met enkele jonge gezinnen. „Waar zouden zij deugd aan hebben? We kiezen voorlopig niet voor een kindernevendienst, maar willen de kinderen zoveel mogelijk betrekken”, zegt Willemen. „Je komt vanzelf terecht bij een aantal klassiekers, zoals kinderen die de offerande aanbrengen en voorlezen, maar daaraan proberen we originele elementen toe te voegen. Wat het in elk geval niet wordt is, met de woorden van de vicaris, een ‘Ketnetshow’.”
Wel kunnen de gezinnen na de maaltijd aanschuiven voor een broodmaaltijd. „Er is immers ook nood aan ontmoetingen met gelijkstemde leeftijdsgenoten, die ook met dezelfde zorgen zitten”, zegt Willemen. „Tegelijk is de maaltijd een gelegenheid om de weg te wijzen naar allerlei materialen voor geloofsopvoeding of naar initiatieven tijdens de vakanties. Hopelijk kunnen we de zoektocht van de gezinnen zo minder moeilijk maken.”

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €29
tot eind 2019

Registreer je hier