Erbij horen geeft fijn gevoel

Kerk

Veertien leken vormen eerste Vlaamse lekenfraterniteit in orde dominicanen

  • Via geloften verbinden veertien leken zich met de dominicanerorde
  • Ze engageren zich om vanuit de dominicaanse spiritualiteit te leven

Een ingetogen moment. Veertien leken leggen hun dominicaanse gelofte af. © Violet Corbett Brock
Een ingetogen moment. Veertien leken leggen hun dominicaanse gelofte af. © Violet Corbett Brock

„Roeping wordt nog al eens geassocieerd met priesters en kloosterlingen, maar ook als leek kan je geroepen zijn”, benadrukt Annemie Deckers. „Daar kijken mensen vaak van op. Leken en religieuzen staan ieder op hun manier in de wereld en vullen elkaar aan.”
Deckers is voorzitter van de Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen. Op 8 augustus legde ze met dertien andere leken de gelofte van de dominicaanse lekengemeenschap af tijdens een vesperdienst in de dominicanenkerk van Knokke-Het Zoute. De diverse groep mannen en vrouwen, overwegend vijftigers en zestigers, vormt voortaan de fraterniteit Dominicaanse Lekengemeenschap Vlaanderen, een vicariaat binnen de Belgische dominicanerprovincie met een aanzienlijke autonomie.
Het is voor het eerst dat leken die gelofte afleggen in Vlaanderen. In Wallonië en in de internationale lekengemeenschap van de orde gebeurt dat al langer. „In Vlaanderen komen we wel al lang maandelijks samen in dominicaans geïnspireerde lekengroepen in Genk, Schilde, Gent en Knokke”, vertelt Annemie Deckers. Ze is gepensioneerd en voltijds geëngageerd in de dominicaanse familie en haar parochie in Genk, die tot voor kort werd geleid door dominicanen. Ze groeide er op met de dominicaanse spiritualiteit. „De paters trokken ons van jongs af mee in het kerkelijke leven en geloofden in ons”, diept ze mooie herinneringen op.
Enkele jaren geleden groeide bij een aantal leken het verlangen „In wezen verandert er niets, maar innerlijk geeft het kracht” om verder te gaan. „Door die gelofte word je opgenomen in een beweging die al achthonderd jaar bestaat. Dat geeft mij een fijn gevoel. Ik engageer me met die publieke gelofte om te leven vanuit de dominicaanse spiritualiteit. Ik zie het als een bevestiging van de weg die ik koos. In wezen verandert er niets, maar innerlijk geeft het me kracht.”
Met vicaris Marcel Braekers, dominicaan, werkten enkele leken een vormingsprogramma uit gebaseerd op de vier pijlers van de dominicaanse spiritualiteit. „In ons leven, ons werk en al onze engagementen willen we Gods boodschap beleven en verkondigen”, legt Deckers uit. „Gebed en contemplatie zijn daarbij een belangrijke bron. Gemeenschap vormen doen we door elkaar te steunen in onze zending. Studie is een typisch dominicaans gegeven. Je kunt pas verkondigen als je weet waarover het gaat.”
Negentien mensen schreven zich in, veertien legden hun geloften af. Dat doen lekendominicanen niet in handen van de provinciaal, maar van een leek en een religieuze promotor. Als voorzitter legde Deckers haar geloften af in de handen van de voorzitter van de Waalse lekendominicanen, waarna de anderen hun geloften aflegden in haar handen. „Elf leken en ikzelf legden meteen onze eeuwige geloften af. Viceprovinciaal Philippe Cochinaux gaf ons dispensatie van de tijdelijke geloften op basis van onze dominicaanse voorgeschiedenis. Twee leken legden tijdelijke geloften af.”

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €29
tot eind 2019

Registreer je hier