8 juli 2018 – veertiende zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen b-jaar

— Valérie Kabergs —

Opstandi(n)g

„Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.” Bij het lezen van Paulus’ welbekende zin ervaar ik opstandigheid in mij. Ik voel me allesbehalve sterk wanneer ik zwak ben. Integendeel, vaak schaam ik me zelfs voor mijn zwakte. Alsof ik het moet verstoppen voor de mensen om me heen, wil ik hun respect voor mij niet verspelen. En ook God kan toch niet tevreden zijn met mij, wanneer ik het volle leven niet met alle kracht tegemoetga?

Het is duidelijk dat ik me met dergelijke gedachten begeef in het domein van het opstandige volk waartoe Ezechiël wordt gezonden. De Israëlieten in ballingschap voelden zich wellicht zwakker dan ooit en dat uitte zich in weinig godsvertrouwen. Te midden van die opstandigheid van de ballingen in Babylon roept God Ezechiël op om recht overeind te staan, in de hoop dat z…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €32.5
tot eind 2019

Registreer je hier