15 juli 2018 – vijftiende zondag door het jaar

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen b-jaar

— Valérie Kabergs —

Weg

De zomervakantie is voor velen bij uitstek het moment om eens weg te gaan uit de vertrouwde omgeving en andere oorden op te zoeken ter ontspanning en inspiratie. Ook Amos trekt weg van vee en vijgen uit zijn thuisomgeving Juda. Twaalf apostelen lieten al een tijdje geleden hun thuishaven achter zich om Jezus te volgen en verspreiden zich volgens het evangeliefragment van deze zondag nu twee aan twee over Galilea en Judea. De bestemming van Amos en de apostelen verschilt echter enigszins van het ontspannende buitenverblijf dat sommigen onder ons tegemoetzien. Dat heeft te maken met minstens twee redenen.

Ten eerste berust het wegtrekken van huis voor Amos en de apostelen niet op eigen initiatief, maar is het een resultaat van hun zending. De betrokken Bijbelteksten zeggen weinig over enige twijfel …

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €32.5
tot eind 2019

Registreer je hier