Vaticaan predikt nieuwe financiële wereldorde

Dossier

Haast onopgemerkt door de grote media publiceerden twee Vaticaanse curieorganen een lange, taaie tekst over de financiële en economische markten, tien jaar na de bankencrisis van 2008. De auteurs roepen op tot meer verantwoordelijkheidszin in en een sterker publiek toezicht op financiële systemen. De Kerk biedt de financiële sector en de samenleving enkele suggesties en reflecties.

Vakbonden protesteren bij de raad van bestuur van Fortis in 2008, het jaar waarin de bank ten onder ging. © Belga Image
Vakbonden protesteren bij de raad van bestuur van Fortis in 2008, het jaar waarin de bank ten onder ging. © Belga Image

Goed en kwaad op de financiele markten

Elke financiële beslissing houdt ook een ethische keuze in. Dat is de onderliggende toon van Oeconomicae et pecuniariae quaestiones, (Economische en financiële kwesties), een nieuw document van de Congregatie voor de Geloofsleer en het Dicasterie voor de Bevordering van de Integrale Ontwikkeling van de Menselijke Persoon. Het Vaticaan schuwt in de uitvoerige tekst de straffe taal niet en zegt dat een diep amorele cultuur die tot het uiterste winst wil maken he…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €32.5
tot eind 2019

Registreer je hier