‘De lessen voedden mijn geloof’

Aartsbisdom

Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leuven biedt godsdienstleerkrachten, pastoraal werkers en vrije studenten theologische vorming aan

  • Studenten volgen de lessen op zaterdagvoormiddag
  • Modulair systeem is een voordeel
  • Combinatie met werk en gezin blijkt perfect haalbaar

Anja Severs (bovenaan rechts) is godsdienstjuf en leerde het vak aan het HIGW. © Anja Severs
Anja Severs (bovenaan rechts) is godsdienstjuf en leerde het vak aan het HIGW. © Anja Severs

Bijna negentig personen studeren vandaag aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen (HIGW) van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. In een cyclus van drie jaar volgen ze op zaterdagvoormiddag in het Johannes XXIII-seminarie in Leuven theologische cursussen. „Het is een vorming met het oog op godsdienstonderwijs, pastoraal werk of persoonlijke herbronning”, zegt priester Kristof Struys, vicaris voor de Nederlandstalige opleidingen in het aartsbisdom Mechelen-Brussel en directeur van het HIGW. Hij bereidt volop het academiejaar 2018-2019 voor.
Het aanbod van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen omvat uiteenlopende vakken die samen een afgerond geheel vormen, onder meer Bijbel, Godsleer en christologie, sacramenten en liturgie, wereldgodsdiensten en moraal. „Elk academiejaar is ingedeeld in drie modules van telkens twee vakken en na elke module leggen de studenten een examen af”, legt Kristof Struys uit. „Dat vergroot de haalbaarheid en het vergemakkelijkt de combinatie van de studies met werk en gezin. Wie de lessen volgt als vrije student is niet verplicht examens af te leggen.”
Wie de christelijke geloofsbeschouwing op een eigentijdse wijze wil doorgeven in het lager of middelbaar onderwijs volgt aanvullend bij de theologische vakken een pedagogisch-didactische opleiding. Studenten ontvangen dan na de opleiding een officieel erkend diploma waarmee ze aan de slag kunnen als godsdienstleerkracht in het basis- of secundair onderwijs.
Anja Severs uit Brussel is 34 en volgde zo’n opleiding. Zij studeert binnenkort af. „Met veel positieve ervaringen rijker”, zegt ze. „Het HIGW is echt een aanrader voor wie zich in het geloof wil verdiepen.” Severs groeide op in een katholiek, maar niet praktiserend gezin. „Eigenlijk was er thuis geen aandacht voor religie, maar ik voelde wel Gods aanwezigheid. Na mijn studies ging ik aan de slag als leerkracht in het basisonderwijs, „HIGW is een aanrader voor wie zich in het geloof wil verdiepen” maar toen ik wilde solliciteren om ook rooms-katholieke godsdienst te geven, besefte ik dat ik de inhoudelijke achtergrond miste. Zo kwam ik terecht in het HIGW in Leuven. Daar kon ik de nodige kennis opdoen om het vak godsdienst te geven.” In afwachting van haar diploma staat Anja Severs al als godsdienstleerkracht in het gemeenschapsonderwijs in Sint-Agatha-Berchem.
Robby De Letter (36) uit Machelen volgt al drie jaar les aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen. Hij wil permanent diaken worden. „In het theologisch-pastorale programma leer je nadenken over de pastorale realiteiten en doe je de vereiste pastorale vaardigheden op”, zegt hij. „De lessen en modules voedden ook mijn geloof. Bovendien laat het modulaire systeem toe de cursussen in je eigen tempo te volgen.”
Robby De Letter groeide niet op in een vroom katholiek gezin, maar reeds als kind was hij gefascineerd door God en door spirituele levensvragen. „Ik zocht antwoorden in de Bijbel en ontdekte zo de menselijke kant van personages als Abraham, Isaak en Jakob die, net als ik, op zoek waren naar God. Ik geloof steevast dat God er is voor de mens, ook in moeilijke momenten. Samen met mijn echtgenote Jessica en onze twee kinderen proberen we te leven uit die bron. Ik wil me als diaken dan ook inzetten voor het Rijk Gods, daarin gedragen door mijn gezin.”
Aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leuven bereidt men zich intussen voor op het volgende academiejaar. Het theologische programma bestaat uit de volgende vakken: fundamentele moraaltheologie, christologie, wijsheidsliteratuur en psalmen, Johannesevangelie en Apokalyps, bijzondere ethische kwesties, God en lijden. Het theologisch-pastorale programma focust op vormen van pastoraal gesprek en op geloofsinitiatie. Een uitvoerige brochure en een programmamap zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Leuven.

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €23
tot eind 2022

Registreer je hier