20 mei 2018 – pinksteren

Lezingen & commentaar

commentaar bij de zondagslezingen b-jaar

— Valérie Kabergs —

Vreemd

Wanneer ik zelf blaas en anderen hoor blazen, is dat meestal in de vorm van een al dan niet diepe zucht uit moedeloosheid, gebrek aan zin, vermoeidheid of verontwaardiging. Heel anders is het met Jezus, die volgens de evangelist Johannes met het blazen over de leerlingen hun de Heilige Geest schenkt. Met dat blazen geeft Jezus geen uiting aan een gebrek aan kracht, maar deelt Hij net iets van zijn goddelijke kracht met zijn leerlingen, meer bepaald de macht om zonden te vergeven. Volgens het boek Handelingen gaat de gave van de Heilige Geest gepaard met het spreken in ‘vreemde’ talen. Het is die vreemdheid die voor mij een sleutel werd om de teksten voor deze pinsterzondag te interpreteren en met elkaar te verbinden.

Een eerste betekenis van het woord ‘vreemd’ is dat het ‘van buitenaf’ komt, ni…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €41
tot eind 2019

Registreer je hier