Wat als ziekte de priester velt?

Kerk

Voorjaarsgriepje of revalidatie na een val, ook priesters vallen soms uit

Priester Jacques De Vlieger is dankbaar om het vertrouwen dat hij krijgt van zijn zieke confraters. © Violet Corbett Brock
Priester Jacques De Vlieger is dankbaar om het vertrouwen dat hij krijgt van zijn zieke confraters. © Violet Corbett Brock

Een kleine honderd bezoekers kreeg de zieke Diegemse priester Vital Orolé (87) volgens de krant Het Laatste Nieuws over de vloer. Wellicht krijgen niet alle zieke priesters zoveel bezoek, maar wat dus als priesters ziek zijn? Moeten zij ook een doktersbriefje voorleggen aan hun werkgever, de bisschop? En wat als ze langdurig uitvallen? We vroegen het na in de Vlaamse bisdommen.
„Een zieke priester valt onder de verantwoordelijkheid van zijn bisschop”, zegt Peter Malfliet, woordvoerder van het bisdom Gent. „De bisschop heeft dan ook de kerkrechtelijke plicht om te zorgen voor iedere diocesane priester tot aan diens dood.”
„Hoe dat in zijn werk gaat? Wanneer een priester ziek wordt, meldt hij dat aan de deken of aan het vicariaat. Hij komt dan terecht op de ziekenlijst”, zegt Olivier Lins, woordvoerder van de bisschop van Antwerpen. „De zieken op die lijst worden vervolgens toegewezen aan leden van het bezoekersteam. Dat is een groep mensen, meestal priesters, die langsgaat bij zieke of oude priesters.”
Priester Frans Stoffelen, coördinator van een bezoekersteam in Vlaams-Brabant en Mechelen, vindt voldoening in de gesprekken tijdens het ziekenbezoek. „We bezoeken onze zieke en bejaarde priesters jaarlijks meermaals, maar waar de nood hoog is, gaan we vaker op bezoek, bijvoorbeeld bij eenzame priesters”, zegt hij. „Dat een priester bij een confrater op bezoek gaat, vind ik een meerwaarde, want soms vraagt de zieke priester om een biechtgesprek.”
In elk bisdom brengt de bezoekersgroep meerdere keren per jaar verslag uit aan de bisschop. „We doen de bezoeken in naam van de bisschop”, zegt priester Jacques De Vlieger, die zieke priesters opzoekt in het bisdom Brugge. „Er is dankbaarheid om de belangstelling en het gebed van de bisschop.” Gaan bisschoppen zelf ook op ziekenbezoek? „Zieke priesters bezoeken is zowat de weekendhobby van mgr. Luc Van Looy, de bisschop van Gent”, lacht diens woordvoerder Peter Malfliet. Ook in de andere bisdommen klinkt lof over de aandacht van de bisschop voor zieke en oude priesters.
Priesters in het onderwijs moeten een doktersattest kunnen voorleggen. „Voor hen gelden dan ook dezelfde regels als voor leken”, zegt Peter Malfliet. „Actieve priesters die een wedde krijgen van het ministerie van Justitie behouden bij ziekte die wedde, zoals de magistraten. Voor hen is er dus niet zoiets als een ziektebriefje”, vult Olivier Lins aan. „Het bisdom moet aan het ministerie wel kunnen verantwoorden dat de priester in functie is”, benadrukt Malfliet.
Wanneer een priester uitvalt, wordt vervanging gezocht in samenspraak met de deken en de betrokken vicaris. „Dat wordt zo veel mogelijk plaatselijk geregeld. Soms springen priesters met een diocesane opdracht bij”, zegt vicaris-generaal Karel D’Huys van het bisdom Hasselt.
En wat na herstel? „Wij dringen aan op een verdere pastorale inzet, indien de fysieke en mentale weerbaarheid dat natuurlijk toelaat,” zegt Guy de Keersmaecker, vicariaal verantwoordelijke voor de territoriale pastoraal in Vlaams-Brabant en Mechelen. „Ze kunnen bijvoorbeeld mislezer zijn in een woon-zorgcentrum”, vult Peter Malfliet nog aan.

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €29
tot eind 2019

Registreer je hier