Liefde op de eerste plaats

Kerk

Marriage Encouter put hoop uit het pauselijke document Amoris laetitia en laat zich erdoor inspireren in een Europese Raad

  • ‘Hoop sprokkelen’ is het thema in Hoboken
  • Teams willen ook de niet klassieke relaties een aanbod bieden
  • Paus opent deuren naar barmhartigheid

De paus pleit voor barmhartigheid en pastorale begeleiding, ook voor gebroken gezinnen en niet-gehuwden. © Image Select
De paus pleit voor barmhartigheid en pastorale begeleiding, ook voor gebroken gezinnen en niet-gehuwden. © Image Select

De lunch staat klaar in de oude schippersschool in Hoboken, waar Encounter Vlaanderen haar vaste stek heeft. Dertien teams uit evenveel landen zakten af om tijdens een zogenoemde Europese Raad van Marriage Encounter te brainstormen over het thema Hoop. Die hoop sprokkelt de christelijke organisatie in de koppels die ze begeleidt in een duurzame relatie, maar vandaag ook in Amoris laetitia (De vreugde van de liefde). In dat document geeft paus Franciscus een aanzet „om de gaven van het huwelijk en het gezin naar waarde te schatten en een sterke liefde te koesteren die waarden zoals vrijgevigheid, engagement, trouw en geduld voedt.”
„De paus daagt mensen uit te blijven investeren in hun relatie en legt de nadruk op pastorale begeleiding”, zegt norbertijn Erik De Sutter, geestelijk begeleider bij Encounter Vlaanderen. „De drie uitspraken die hij het gezin opdraagt te hanteren, ‘alsjeblieft’, ‘dank u’, ‘het spijt me’, zijn stapstenen van hoop.”
„Vooral de mildheid in het document grijpt ons aan”, zegt Jan Vannoppen. „De paus spoort ook aan niet te oordelen over relaties die niet beantwoorden aan het ideaal en de liefde altijd voorop te plaatsen.”
De meeste Europese landen begeleiden via Engaged Encounter ook verloofden. Hier en daar is er een aanbod voor jongeren en alleenstaanden. Encounter Vlaanderen blijkt vooruitstrevend en wijst in samenwerking met een Nederlandse beweging zelfs holebikoppels de weg. „Zij kunnen aansluiten bij onze weekends voor koppels in een duurzame relatie, al blijft onze insteek het christelijk huwelijk”, zegt Leen Gielens.
Straks maken de Europese teams ook kennis met mgr. Johan Bonny, de bisschop van Antwerpen, die getuigt over de kansen om met de boodschap van Amoris laetitia aan de slag te gaan. „Hij springt in de bres als het gaat om pastorale zorg voor alternatieve vormen van samenleven”, zegt Erik De Sutter. „We mogen de ogen niet sluiten. De paus beklemtoont dat elke vorm van duurzame relatie een teken van liefde is.”
Tijdens het middagmaal ontmoeten we Josico en Susana Mata Pradera uit Spanje, „De paus beklemtoont dat elke duurzame relatie een teken van liefde is” die samen met de Britse redemptorist Andrew Burns het Europese team voorzitten. „Met Marriage Encounter dragen we de hoop uit dat leven als gehuwden geen beperking inhoudt, maar een bron van geluk kan zijn.” Het Spaanse team begeleidt koppels in een duurzame relatie, al dan niet gehuwd. „De paus daagt mensen uit te blijven investeren in hun relatie en legt de nadruk op pastorale begeleiding, vooral na het huwelijk. Hij bevestigt dat we goed bezig zijn”, zegt Susana Mata Pradera.
„We proberen ontvankelijk te zijn voor andere vormen van samenleven, maar moedigen die uiteraard niet aan, al kan een zegening uitspreken wel”, zegt father Andrew. Josico Mata Pradera: „Het is de eerste keer dat een paus de liefde bekijkt zo breed als ze is. Hij plaatst relaties in een breder perspectief en erkent dat we leven in een samenleving waarin mensen op diverse manieren relatie vormen.”
Voor de Hongaarse en Kroatische teams van Marriage Encounter is de begeleiding van christelijk gehuwde koppels absolute prioriteit, al bieden ze ook verloofdenweekends aan en bouwt het Hongaarse team aan een vorming voor weduwen en weduwnaars. „Vergeving is cruciaal in een relatie”, zegt de Kroatische priester Sinisâ Preiner. „Al hebben we geen aanbod voor andere relatievormen, Amoris laetitia geeft ons hoop”, zegt de Hongaar Béla Simon. „Voorlopig hebben we middelen noch mensen om andere koppels te begeleiden, maar we werken samen met organisaties die dat wel doen.” „De vraag naar begeleiding van andere vormen van samenleven is in ons land ook minder aan de orde”, zegt de Kroatische Kristina Jerkovac.
„We ontdekken Amoris laetitia gaandeweg”, zeggen Guy en Joëlle Schmetz van het Waalse team. „Elke identiteit verdient respect. Zo zijn ook koppels met een andere religieuze achtergrond welkom op onze weekends, al verwachten we respect voor onze katholieke identiteit. Jezus gaf mensen de vrijheid om anders te zijn, maar Hij wees hen evenzeer op hun verantwoordelijkheid. Als koppels een duurzame relatie nastreven, wie zijn wij dan om hun relatie te verwerpen?”

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €41
tot eind 2019

Registreer je hier