Taboe

Brief van de bisschop

Bisdom Hasselt

Mgr. Patrick Hoogmartens
Mgr. Patrick Hoogmartens

„Dierbare broeders en zusters, goede vrienden,
Vandaag begint de veertigdagentijd. Van de liturgie van Aswoensdag kennen we vooral het assenkruisje, dat mensen ontvangen ter herinnering aan hun vergankelijkheid: „Gedenk, o mens, dat gij stof zijt en tot stof en as zult wederkeren.” Almaar vaker echter wordt, zoals in de abdijen, tijdens de aswoensdagliturgie wat as over het hoofd van de christenen uitgestrooid terwijl de bedienaar zegt: „Bekeer u en gelooft in de Blijde Boodschap.” Die bekering of ommek…

Lees meteen verder

Ik ben nog geen abonnee

Krijg 1 maand toegang
voor €5
OF

Word abonnee
voor €41
tot eind 2019

Registreer je hier